Contact? Call +31 (0)72 700 00 56

View in: English – Russian – Polish

KIEROWNIK PROJEKTU

Jako kierownik zespołu prowadzącego projekt będziesz odgrywać kluczową rolę na etapie przetargu i realizacji projektów w branży usług ogniotrwałych. HeatTeQ, jako członek Lizmontagens Thermal Technologies Group, aktywnie uczestniczy w realizacji tych projektów. Będziesz pracować z naszego biura w IJmuiden lub na miejscu wykonywania zadania.

Apply here

Twoja rola

Jako senior manager będziesz samodzielnie wykonywać następujące zadania:
– Zarys opisów technicznych;
– Przygotowanie planu przeprowadzenia projektu;
– Wykonanie specyfikacji projektu instalacji;
– Sporządzanie preliminarza budżetowego.

Będziesz również aktywnie uczestniczyć w dyskusjach technicznych i oceniać aplikacje i / lub oferty techniczne od (pod)wykonawców.

Twój profil

Posiadasz duże doświadczenie w:
– Zarządzanie projektami i budowami w zakresie hut metali, wielkich pieców, nagrzewnic i baterii koksowniczych;
– Umiejętność czytania rysunków technicznych i specyfikacji;
– Przygotowywanie harmonogramów budowy;
– Kontakt z klientami w sprawach technicznych / konstrukcyjnych

Biegle posługujesz się językiem niderlandzkim i angielskim oraz masz doświadczenie w pracy z MS Office. Posiadasz wysoką odporność na stres posiadasz umiejętność pracy w zespole, jesteś gotowy na wyjazdy zagraniczne.

Nasza oferta

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, a także świetny pakiet świadczeń i inspirujące środowisko pracy. Gdy projekt wymaga pracy za granicą, HeatTeQ zapewni wszystkie ustalenia dotyczące podróży. Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail do jansoonius@heatteq.com

View in: English – Russian – Polish

SPECJALISTA BUDOWLANY / KIEROWNIK BUDOWY

Jako specjalista ds. budownictwa, będziemy działać jako generalny przedstawiciel HeatTeQ na miejscu wykonywania inwestycji będziesz też bezpośrednim punktem kontaktowym zarówno  dla klientów, jak i naszego wewnętrznego kierownictwa. HeatTeQ nie uczestniczy i/lub nie jest aktywnie zaangażowany w realizację tych projektów.  W zależności od wielkości projektu możesz  również otrzymać zadania Starszego Przełożonego.

Apply here

Twoja rola

Następujące zadania będą obsługiwane niezależnie:
– Dostarczanie raportów z postępów prac do Kierownika Projektu HeatTeQ oraz klienta;
– Zarządzanie planowaniem projektu;
– Monitorowanie budżetów;
– Aktywne uczestnictwo w dyskusjach technicznych;
– Monitorowanie postępów prac zgodnie z rysunkami i specyfikacjami;
– Nadzorowanie wszystkich pracowników HeatTeQ na miejscu;
– Nadzorowanie i redagowanie umów między HeatTeQ a jego klientami.

Twój profil

Posiadasz duże doświadczenie w:
– Wykonywaniu i/lub nadzorowaniu  instalacji skomplikowanych konstrukcji (wyłożeń ogniotrwałych), takich jak huty, wielkie piece, nagrzewnice i baterie koksownicze;
– Posiadasz umiejętność czytania rysunków i specyfikacji (wyłożeń ogniotrwałych);
– Kontaktowaniu się z przełożonymi, podwykonawcami i personelem inwestora.

Posługujesz się (przynajmniej) dobrze językiem angielskim w mowie i piśmie oraz podstawową znajomość MS-Word i MS-Excel. Jesteś odpornym na stres, umiesz pracować zespołowo oraz zarządzać zespołem, wyjazdy za granicę nie stanowią dla ciebie problemu.

Nasza oferta

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, a także świetny pakiet świadczeń i inspirujące środowisko pracy. Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail do jansoonius@heatteq.com

View in: English – Russian – Polish

KIEROWNIK BUDOWY

Jako kierownik budowy będziesz działać jako przedstawiciel  techniczny HeatTeQ na miejscu wykonywania projektu.  Dla niektórych klientów HeatTeQ wykonuje tylko usługi nadzoru (QAQC). Ale przez większość czasu aktywnie uczestniczy w realizacji projektów i budowie hut metali, wielkich pieców, nagrzewnic i baterii koksowniczych.  Będziesz bezpośrednim punktem kontaktu zarówno  dla klienta, jak i naszego wewnętrznego kierownictwa.  W zależności od wielkości projektu możesz również otrzymać zadania kierownika projektu.

Apply here

Twoja rola

Samodzielnie będziesz wykonywać następujące zadania:
– Dostarczanie raportów z postępów prac do HeatTeQ i jego klienta.
– Monitorowanie postępu prac zgodnie z rysunkami i specyfikacjami;
– Wskazywanie problemów i odstępstw od planów projektu;
– Aktywne uczestniczenie w dyskusjach technicznych;
– Nadzór nad pracownikami HeatTeQ na miejscu inwestycji;
– nadzór nad umowami pomiędzy HeatTeQ a jego klientam.

Twój profil

Posiadasz duże doświadczenie w:
– Wykonywaniu i/lub nadzorowaniu skomplikowanych instalacji ogniotrwałych;
– Interpretacji rysunków i specyfikacji wyłożeń ogniotrwałych;
– Kontakcie z personelem klienta i/lub podwykonawców.

Biegle posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie, jesteś odporny na stres, posiadasz umiejętność pracy w zespole oraz chcesz pracować za granicą.

Nasza oferta

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, a także świetny pakiet świadczeń iinspirujące środowisko pracy.  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres jansoonius@heatteq.com

View in: English – Russian – Polish

INŻYNIER PROJEKTU

Jako inżynier projektu  będziesz wspierać heatTeQ team podczas przygotowywania wniosków i projektów w branży usług wyłożeń ogniotrwałych. Będziesz pracować z naszego biura w IJmuiden.

Apply here

Twoja rola

Następujące zadania będą obsługiwane niezależnie:
– Sporządzanie harmonogramów;
– Zarys opisów technicznych;
– Specyfikacje wstępne;

Twój profil

Samodzielnie będziesz wykonywać następujące zadania:
– Interpretacja rysunków ogniotrwałych oraz ich specyfikacji;
– Praca z MS-office (Word, Excel, Projects);
– Praca z autoCAD lub Inventor.

Biegle posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie, jesteś odpornym na stres oraz potrafisz pracować w zespole.

Nasza oferta

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, inspirujące środowisko pracy i szerokie możliwości rozwoju. Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail do jansoonius@heatteq.com

Jobs PL

JAN SOONIUS
T +31 (0)72 700 00 56
M + 31(0)62 903 14 65
jansoonius@heatteq.com

Apply here